Icon--Whise-Logo-HD.png
test_iphone.png

WEDSTRIJD

VAN 18 TOT 19 JUNI 2020

De snelste deelnemer wint een iPhone 11, 256 Gbyte. 

ALGEMENE 

VOORWAARDEN

Artikel 1: Principe

WHISE NV, een producent van CRM software voor vastgoedsoftware organiseert een wedstrijd om de snelste gebruiker te vinden.  Elke deelnemer moet het wedstrijdreglement aanvaarden.  Elke deelnemer kan dit doen door op onze desktop versie in te loggen, en op de knop wedstrijd te klikken. 

Van zodra een gebruiker na het aanvaarden van het wedstrijdreglement een pand aanmaakt op de nieuwe mobiele versie van WHISE, dan wordt de tijd om dit pand aan te maken gemeten.  Elk pand dat de volgende gegevens bevat komt in aanmerking, status prospectie, een bestaand adres, een prijs groter dan 0 Euro, een foto, en een aantal slaapkamers. 

De resultaten worden gepubliceerd op een dashboard dat toegankelijk is op de desktop versie.  Op dit dashboard wordt het resultaat van de deelnemer getoond, alsook de resultaten van de snelste deelnemers.  Het dashboard wordt regelmatig aangepast. 

Elke deelnemer kan zoveel panden aanmaken als hij wil.  Het snelste resultaat komt in aanmerking voor de rangschikking.

Alle deelnemers gaan akkoord dat hun naam, bedrijf en resultaat getoond wordt in dit dashboard.

Voor het gebruik van de software gelden onze algemene voorwaarden. 

Artikel 2: Wie kan deelnemen?

Elke vastgoedmakelaar of stagiair met een BIV nummer kan deelnemen.  Ook medewerkers van vastgoedkantoren in België kunnen deelnemen. Elke deelnemer moet een gebruikersaccount hebben, maar hoeft geen WHISE klant te zijn.  Deelnemers kunnen een gratis WHISE account aanmaken op web.whise.eu/sign-up.html Om deze account aan te maken moeten ze zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden van WHISE.

 

Artikel 3: Termijn

De wedstrijd start op donderdag 18 juni 9:00 AM  tot vrijdag 18.00  Het dashboard zal tot 30 Juni getoond worden.

Artikel 4:  De winnaar

De snelheid waarmee een pand wordt aangemaakt wordt op onze servers automatisch gemeten.  De winnaar is de deelnemer die op vrijdag 19/06/2020 18:00 de snelste score heeft van alle deelnemers die voldoen aan de voorwaarden gespecifieerd in artikel 2.  De snelste score wordt gepubliceerd op het dashboard van de wedstrijd.  Dit dashboard is beschikbaar in de desktop versie van WHISE. 

De winnaar moet bewijzen dat hij aan de voorwaarden van artikel 2 voldoet.

De winnaar wint een iPhone 11 met 256 Gb.  De prijs wordt uitgereikt in de week volgend op de wedstrijd. De prijs kan niet ingeruild worden voor een andere prijs of ander model. 

 

Artikel 5: Reglementswijzigingen

WHISE NV  behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.whise.eu

 

Artikel 6: Toezicht op wedstrijd en beslissingen

WHISE houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.

 

Artikel 7. Het reglement aanvaarden

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

 

Artikel 8: Privacy

De algemene privacy policy en algemene voorwaarden gelden.  Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, als ze een prijs winnen, ze eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van WHISE.

 

Artikel 9: Contact

Vragen over de wedstrijd kunnen gesteld worden via sales@whise.eu